Бисквитки


  1. При извършване на покупка всеки потребител, съгласявайки се с посочените условия, сключва договор с Рекламодателя, осигуряващ конкретната оферта. Фирмата не е страна по договора между клиента и Рекламодателя, тъй като Рекламодателят е продавач на стоките и услугите, а  Фирмата е продавач на нематериалните права, съдържащи се във Резервационните бланки на Рекламодателя

  2. Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние и да получи обратно заплатената от него сума или да замени закупената услуга с друга в 30 дневен срок считано от датата на сключване на договора, без да е длъжен да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка на Фирмата, с изключение на случаите, в които Рекламодателят изрично е посочил Условия за анулация в офертата и искането на Потребителя за отказ от договора не съвпада с тях.

  3. При отказване от договора, потребителят е длъжен да покрие следните разходи: 
       3.1. Разходи направени от Фирмата за доставка чрез куриер.
       3.2. Разходи по заплатени от Фирмата такси при картови/банкови плащания при закупуване на стоката/услугата и по възстановяване на сумата по отказана поръчка, в случай че последната е платена от клиента-купувач.

  4. При отказ от вече заплатена резервационна бланка след посочените в т. 2 срокове и условия, ползвателят губи пълната стойност на закупената стока/услуга.


  5.  При неявяване при сключен договор, без предупреждение Потребителят губи правото да ползва резервационната бланка.

  6.  В случай, че Потребителят е заплатил цената на дадена оферта, но не се е сдобил с Резервационна бланка, а Фирмата няма възможност да му я осигури ,то заплатената сума се възстановява на Потребителя в срок от 7 работни дни след като Потребителят предостави нужната информация на електронна поща office@vilipodnaem.bg.