Политика за отказ


Политика за отказ при покупка на стоки и/ или услуги:

1. При извършване на покупка всеки потребител сключва договор от разстояние с Рекламодателя, осигуряващ конкретната оферта. Фирмата не е страна по договора между клиента и Рекламодателя, тъй като Рекламодателят е продавач на стоките и услугите, а Фирмата е продавач на нематериалните права на Рекламодателя.

2. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ се откаже от капарираната от него резервация (покупка), съобразно чл. 93 от ЗЗД, заплатената от него сума (капаро/ задатък) не се възстановява.